Forårets huskeseddel

Årets kalender 2020 2020 Havekalender

Årets markplan 2020 2020 Havekalender

KONTINGENT – VIGTIGT!
Kontingentet er i 2020: 850 kr. for voksne. 250 kr. for børn på 13 år og derover. 150 kr. for børn 3-12 år.
Indbetales på Merkur Bank reg. nr. 8401 konto nr. 1127341.
Første rate i starten af april. Anden rate senest primo maj. Men gerne det hele på én gang!

 • Dato og jordtemperatur
  Tjek jordtemperaturen før du sår – den er vigtigere end datoen
 • Vanding
  Det er vigtigt at sørge for vanding af nye planter, når de er sat ud i bedet, især hvis der ikke falder regn den første månedstid efter udplantning.
 • Udplantningsplanter…
  Planterne står i drivbænkene klar til udplantning. Spørg evt. udplantningsgruppen, hvis du er i tvivl.
 • Såmaskinen…
  Husk altid at :
  – benytte det rigtige frøhjul til afgrøden. Hjulene ligger i togvognen. Afgrøden står på hjulet (på engelsk). Prøv evt. at køre med hjulet på ukrudtsdugen for at se, hvordan frøene falder.
  – indstille skæret (den del, der går ned i jorden) til den rigtige sådybde. Sås der for dybt, kommer planten ikke op.
  – vippe maskinen lidt mod højre, når du kører med den. Så er du mere sikker på, at frøene bliver “fanget” af frøhjulet.
 • Frø…
  opbevares i jordkælderen. Hvis der mangler frø, kontakter man Anna. En del af frøene købes efter vægt. Vær derfor opmærksom på at få dem til at strække så langt, som de er beregnet til. Skal frøene dække fx to bede, så lad være med at bruge mere end halvdelen af frøene i dit bed. Har man frø tilovers SKAL resten lægges tilbage i jordkælderen.
 • Dyrkningsvejledninger…
  findes i kort og opdateret form i den ophængte mappe på opslagstavlen i togvognen. Tjek vejledningen, inden du går i gang med at så og udplante. Tjek altid antal rækker, planteafstande og så-dybde til din afgrøde.
 • Bed-enderne…
  Der skal være mindst ½ meter bar jord i begge ender af bedet – for at lette græsslåning og for at bremse snegle, der kravler ind fra græsset.
  Det er endvidere vigtigt at jævne jorden ud mod græsset, så der ikke bliver en brat overgang mellem jord og græs—også af hensyn til plæneklippermanden.
 • Din gang…
  Man har lov til at lægge ukrudtsdug i sin gang på følgende betingelser: Det sker i givet fald for egen regning, og ukrudtsdugen skal være af god kvalitet. Man skal aftale med naboen om det er i orden, da dugen kan være i vejen, hvis naboen skal hyppe eller have fiberdug i sit bed. Man skal sørge for at ukrudtsdugen sidder ordentlig fast, helst med pløkker. Man skal selv tage dugen af inden vinteren. Man skal tjekke for snegle og dårlig lugt.
 • Græs og sten…
  Sten i græsset skal fjernes og muldvarpeskud skal jævnes, så plæneklipperen ikke bliver ødelagt.
  Sten skal smides i stenbunken helt nede i hjørnet af haven –  ikke hen imod kompostbunken. Og ALDRIG sammen med kompost.


Sådan skal sten afleveres – på den rigtige måde