Generalforsamlinger

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TIRSDAG DEN 28 – 2 – 2017

Ordstyrer: Rigmor
Referent: Anna

Formanden, Ulla bød velkommen.

  • Årsberetning, som er udsendt til alle, blev oplæst og godkendt.
  • Regnskabet for 2016 blev gennemgået af Leif. Der har været et underskud på 7593,14 kr., som bl.a. er blevet brugt på reparation af dome og misbænke. De er blevet taget fra vores egenkapital. Regnskabet blev godkendt.
  • Der var ingen indkomne forslag, men Helga havde sendt en forespørgsel om, at vi skulle have flere kartoffelbede og mindre gulerodsbede i haven. Ang. kartoffelbede kan der kun være et bed i hver sædskifte, så vi kan ikke få flere. Ang. gulerod var der enighed om, at grunden til de ikke er blevet spist endnu i år, er at de er små og af dårlig kvalitet. Skal vi have mindre antal, skal det tages op til evalueringen i efteråret.
  • Leif gennemgik budgettet for 2017. Styregruppen foreslog at vi sætter kontingentet op med 50 kr. pr. voksen, da vi muligvis ellers vil får et underskud på 2050 kr.

Vi har 9525 kr. på indskudskontoen, som skal bruges til at betale indskud tilbage til folk, der melder sig ud inden for de første 4 år de er med. Mange af de penge skal ikke tilbagebetales, da der kun er få nyankomne i haven. Pengene kan bruges til vedligeholdelse (dome, skurvogne, misbænke etc.) eller til forbrug. Vi besluttede at bruge dem til vedligeholdelse og at sætte kontingentet op til 850 kr. pr. voksen.

Forslag om at tage flere urteplukkere ind i haven. Vi prøver med 2 mere, så vi er på 22 plukkere, og viser det sig at være for mange, kan vi sætte det ned igen, når der er udmeldinger.

  • Valg til bestyrelsen. Ulla, Birgit og Anna genvalgt.
  • Suppleanter: Birgitte og Edel. Revisor: Gurli. Revisor suppleant: Vivi.
  • Medlemssituation: Randi fra gruppe 3 måtte sige farvel til haven efter 13 år, p.g.a. dårlig ryg. Charlotte skal igen have 2 bede. Derfor kommer der ingen nye ind i haven, men vi har bede der skal omfordeles. Så vil nogen gerne skifte gruppe, så kontakt styregruppen hurtigst mulig. Den endelige markplan bliver sendt ud til jer i næste uge.
  • Vi har lavet optælling ved arbejdsdagene de sidste 2 år. Der er nogle stykker der kun har været med 2 – 3 dage begge år. Det er ikke i orden!!! Vedkommende skal virkelig prøve på at stramme op, da vi er fælles om haven. Ellers kan man jo overveje at melde sig ud.
  • Evt: Husk at hjælpe hinanden i gruppen med vejledning og gode råd , når i skal i gang med at så og plante. Den afgrøde du havde sidste år, har din nabo i år.

Tak til Edel for hjemmebagte fastelavnsboller.

Tak for god ro og orden til de fremmødte ca. 20 stykker.