Generalforsamling 2018

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I FÆLLESHAVEN ONSDAG DEN 28. FEBRUAR 2018 KL 19.00
I EGELUNDSPARKENS FÆLLESHUS BYAGERVEJ 102 BEDER

Velkommen til Ole, Lone, Vibeke, Jesper som træder ind i dels domegruppen og græsgruppen i sæson 2018.

 1. + 2. Valg af dirigent og referent. Leif er dirigent og Ulla referent.
 1. Bestyrelsens beretning. Anna har sendt årsberetningen ud inden mødet.
  I 2017 fik vi ét nyt medlem.
  Løg og kartofler kom tidligt i jorden. De fleste afgrøder var fine trods den våde sommer, som mest gik mest ud over gulerødder, dild og persille. Grøntgødning var gul lupin, som spirede og blomstrede fint. Hvidløg af egen avl er sat. Rådyrene har spist grøntkålen i vinter. De tidlige kartofler var lækre men få og blev spist hurtigt. I år sætter vi derfor lidt flere. Flotte rabarber, vi forventer flere i år.
  Der har været ubudne gæster 2 gange – intet hærværk – kun oprydning.
  Med udgangen af sæson 2017 er Rigmor, Hanne, Jørgen og Kirsten gået ud af haven. Anton blev desværre syg og døde i julen, og Marita holder orlov i sæson 2018.
  Beretningen blev godkendt uden kommentarer.
  Spørgsmål: Jorden har bedst af, kun at blive kørt én gang om året. Grøntgødning skal også ligge vinteren over.
 2. Godkendelse af regnskab 2017.
  Leif gennemgik regnskabet.
  Overskud fra 2017 er ca 13.000.
  Der er ingen forklaring på, hvorfor udgifterne til frø er så lavt i 2017.
  Regnskabet blev godkendt.
 3. Indkomne forslag.
  Der er ikke kommet forslag.
 4. Budget for 2018 samt fastsættelse af kontingent.
  Bestyrelsen foreslår uændret kontingentet for såvel almindelige medlemmer og som urteplukke-medlemmer.
  Vi ser lige et år mere, om budget for frø skal sættes ned.
  Beløb til administration er sat op pga. højere bankgebyrer.
  Kontingent er således:
  850 kr. for voksne, 100 kr for børn fra 3-12 år, 250 kr. for børn fra 13-18 år og unge under uddannelse.
  Urteplukkere 350 pr. voksen i familien.
 5. Valg til bestyrelsen. Der er i alt fem bestyrelsesmedlemmer, som på skift vælges for to år. På valg i år er Leif og Rigmor (udmeldt). De øvrige tre bestyrelsesmedlemmer (Ulla, Birgit og Anna) er ikke er på valg i år.
  Haven styres af styregruppen og havemøder. Bestyrelsen står for medlems-venteliste, og er ansigtet udadtil.
  Edel og Leif blev valgt.
 6. Valg af to suppleanter til bestyrelsen samt en revisor og en revisorsuppleant. Vælges for ét år.
  Birgithe og Merete blev valgt som suppleanter. Gurli blev valgt til revisor – som suppleant blev Bodil valgt.
 7. Medlemssituationen 2018.
  6 nye pladser: Ole og Lone i domegruppen, Vibeke og Jesper i græsgruppen, Annemarie tilbage fra orlov til udplantningsgruppen. Den sidste plads var endnu ikke afsat inden generalforsamlingen. Der er mange på ventelisten.
 8. Deltagelse i fælles arbejdsdage.
  Alle familier skal deltage i fællesarbejdsdage. Der har været snak om, at det altid var de samme der kom.
  Afkrydsning på fællesarbejdsdage har heldigvis vist, at det er forskelligt. Der var i 2017 pænt fremmøde.
 9. Styregruppen sender en mail ud om at melde tilbage, hvem der er styregruppemedlem og hvilken ugedag, der er gruppens mødedag.
 10. Helga: Fliser i kravlegården under drivbænkene. Fliser i vatter så vanding også fungerer bedre. Helga har skraldet nogle fliser, men ikke fliser nok. Træpladerne rådner. Helga og Merete påtager sig opgaven.
  Urtehaven er flyttet op i A bedene, dvs. i toppen af fælleshavens vestlige ende – man må gerne tage planter i A5.
  Anna fremlagde markplan 2018.
  Nye bærbuske: 5 solbær, 2 ribs, 2 stikkelsbær er gået ud.
  Peter får buske til overs – vi skal vente med at købe, til vi har spurgt ham.

Referent Ulla