Generalforsamling 2020

Generalforsamling i Fælleshaven,  25. Februar 2020

Jens, Leif, Anna, Pia, Lillian, Jørgen, Hanne, Kirsten L, Merete, Vivi, Jette, Birgit Anker, Grete, Bodil, Vibeke, Helga, Erik, Nancy, Edel, Lone, Tine

Leif bød velkommen, Ulla (formand) er gået ud. Helga referent.

Anna fremlagde beretningen for 2019, som også er udsendt på mail. Ulla, Preben & Birgithe, Jesper og Astrid er gået ud af haven.

Leif gennemgik regnskabet, som blev godkendt. Ros til kassereren.

Indkomne forslag
Eriks forslag om at flytte nogle arbejdsdage til hverdage i stedet for weekender.
Det blev vedtaget, at styregruppen laver en ny arbejdsplan, som indeholder 2 weekender med søndag/mandag, og resten som vi plejer (lørdag/søndag).

Budget
Vi køber fremover kun økologiske udplantningsplanter, som er noget dyrere. Domen skal have nye kasser til forspiring.  Kontingentet fortsætter uændret med 850 kr. pr. år/person, urteplukkere 350 kr.

Valg til bestyrelsen
Edel, Leif, Jens blev valgt, Anna og Birgit fortsætter. Formand vælges/konstitueres på første bestyrelsesmøde.  Kasserer og formand kan ikke være samme person.

Suppleanter: Vivi, Grete.

Revisor: Gurli. Revisorsuppleant: Bodil.

Medlemssituationen
6 medlemmer er trådt ud. Der bliver omrokeringer i grupperne. Gruppe 2 har kun to medlemmer tilbage og vil få brug for nogle af de ”gamle”, så der ikke er for mange nye at hjælpe i gang. Bedes overvejet, hvis man ikke vil tvinges.
Der er kommet 2 nye (ungt par). Ventelisten gennemgås, og der reklameres lokalt.

Arbejdsdage
Man er forpligtet til at deltage i mindst halvdelen af arbejdsdagene. Hvis nogen har dårlig samvittighed over ikke at kunne deltage, kan man bede om at få tildelt ekstra opgaver på et tidspunkt, som passer.
Vi skal have nye kasser ind i domen. Lørdag den 14. marts tømmer vi kasserne og kører møg på bedene. Søndag arbejder vi ikke. De nye kasser sættes op inden den følgende lørdag.

Eventuelt
Markplanen er på vej. Der vil være planlagt både for- og efterafgrøder (spinat, dild, o.l. – rucola?) i de bede, som ikke har afgrøder/planter hele sæsonen. Spørg Anna, hvis det ikke fremgår tydeligt.