Bønner og ærter

VIGTIGT: Alle ærter og bønner dækkes med fiberdug efter såning for at undgå at fugle æder de nyspirede planter

Stangbønner:
Plant 2-3 m lange stænger (bambus, grene, rør el.lign.) med 50 cm afstand. Kan placeres så de kan bindes sammen i toppen, 3 eller 4 sammen.
Så 3 frø rundt om hver stang. Hold øje med at de alle spirer, hvis ikke – så om igen.
Det er vigtigt, at jordtemperaturen er 20 grader eller derover inden såning. Omkring 1. juni plejer at passe.
Når planterne begynder at skyde, skal de have lidt hjælp til at få fat i stativet.

Buskbønner:
Sås i hånden i 3 rækker med 12 cm mellem planterne i mindst 5 cm dybde — brug evt. en plantepind/hulstok. Brug IKKE såmaskine. Dæk evt. med fiberdug, indtil planterne er 5-10 cm høje for at undgå, at fugle æder frø eller nyspirede planter. Opstår der huller, så skal der sås efter.
Frøene kryber opad under spiring, så det er vigtigt at så dem dybt nok. Planten knækker nemt ved jorden, hvis roden er for tæt på overfladen. Kan evt. hyppes, hvis planten ser ud til at vælte.

Hestebønner:
Sås i 3 rækker i 8 cm dybde med 12 cm afstand. Dækkes med fiberdug indtil planten er ca. 10 cm høj.
Hyppes når planten er ca. 30 cm høj.

 Almindelig ært og sukkerært:
Man kan med fordel lægge frøene i vand dagen før de skal sås. Herefter er det vigtigt, at de ikke tørrer ud, da det vil standse spiringen.
Sås i 2 rækker med 40-50 cm afstand
Sås i 3 cm dybde og 10 cm mellem frøene, jorden stampes let. Dækkes med fiberdug for at beskytte mod fugle, indtil planterne er 5 cm høje. Derefter opsættes trådhegn inden for hver række, så planterne har noget at vokse op ad.
Skal vandes godt i starten.