BØNNER

Klima & Jordbund
Planten er ret sart og tåler overhovedet ikke frost. Den kræver meget varme for at udvikles, såning foregår sent. Vil gerne stå i læ.
En let og varm jord. Plantens rodsystem er svagt og kræver jord med god struktur

NÆRINGSBEHOV
Bønnen kræver jord med en god struktur, og gødskningsbehovet er ikke stort. Den hører til ærteblomstfamilien, som er kvælstofsamlende, dvs. at planten lever i symbiose med bakterier, der sidder i knolde på rødderne. Bakterierne er i stand til at opsamle kvælstof fra luften. Det er derfor ikke nødvendigt at tilføre kvælstof – bakteriernes funktion hæmmes, hvis der er meget tilgængeligt kvælstof i jorden.
Gødskning af såbedet med kompost har til formål at gøre jorden mere porøs og tilføre fosfor og kalium.
Dosering: ca. 0,7 kbm (5 store trillebørfulde) / 50 m bed (ca. 14 liter pr. m bed)

SÅNING
Omkring 1.6. når jordtemperaturen er min. 15 gr. Sås i 5 cm dybde – husk at frøet kravler opad under væksten – 3 rækker med 8-12 cm mellem frøene. Sås med hånden.

PASNING
Efter såning overdækkes med fiberdug for at beskytte mod fugle og mod insekter, som angriber kimplanterne. Der eftersås, hvis der opstår huller. Planterne kan godt flyttes, hvis der skal udtyndes.
Bønner har et relativt svagt rodnet og kræver god vandforsyning for at trives.
Da frøene kryber opad under spiring, kan planten nemt knække i blæst.  Det er derfor vigtigt at så dybt nok, og evt. hyppe op omkring planten, når den er stor nok.

STANGBØNNER og PRALBØNNER
Sæt 2-3 m lange stænger (bambus, grene, rør, el. l.) med 50 cm. afstand. Kan placeres så de kan bindes sammen i toppen, 3 eller 4 sammen.
Så 3 frø rundt om hver stang. Hold øje med at de alle spirer, og så evt. om igen.
Det er vigtigt, at jordtemperaturen er mindst 15 grader eller derover inden såning.
Når planterne begynder at skyde, skal de have ” lidt hjælp” til at finde stangen, de skal kravle op af. Derefter klarer de turen selv.

SYGDOMME & SKADEDYR
Pga. vores tempererede klima er bønner ikke særlig udsat for sygdomme.
Fugle (fx duer) kan hakke frø og kimplanter op.
Lupinflue – larverne udklækkes sidst i maj og kan ødelægge kimplanten, før den kommer op.
Dårlig fremspiring skyldes dog oftest for lav temperatur.

HØST
Det er vigtigt at plukke alle høstklare bælge.
Hvis bælgene får lov at blive siddende og vokse videre, går plantens vækst i stå. Omvendt fortsætter produktionen af nye bælge, hvis der hele tiden høstes af de spisemodne.
For store bønner plukkes og kasseres, så de ikke tager kraften fra til at udvikle nye bælge.
Det er en god ide med en “plukkepind” i hver række for at angive, hvor langt der er plukket til.