Gulerødder

VOKSESTEDET

Lette jorde er bedst. Er jorden for leret eller stenet, bliver rødderne krogede og forgrenede

NÆRINGSBEHOV
Moderat.
Dosering: 1,0 kbm (ca. 7 trillebørfulde) pr. 50 m bed (ca. 20 liter pr. m bed)
I sædskiftet regnes med, at komposten fra det foregående år er tilstrækkelig, så der ikke behøves kompost på gulerodsbede.

SÅNING

Spiretemp. Såtidspunkt Sådybde Rækker pr. bed Rækkeafstand Planteafstand
8º  10º (20 dg)
15º (12 dg)
April 1-2½ cm 4 28 cm
15 cm fra bedkant
Ca. 4 cm

Sås med såmaskine indstillet på “Carrot” eller “gulerod pilleret”
Straks efter såning dækkes med fiberdug. Den øger jordtemperaturen, spiringen fremskyndes, og ukrudtet når ikke at blive så stort, før gulerødderne kommer frem.

PASNING
Normalt er det nok at luge gulerødder 2-3 gange med ca. 3 ugers mellemrum. Første gang 2 uger efter fremspiring. Når gulerodstoppene bliver store, lukker de rækkerne, så ukrudt skygges væk.
Ved lugning  renser man først med lugejern mellem rækkerne, dernæst håndluges, hvor man ikke kan komme til med jernet.
Samtidig skal gulerødderne udtyndes. Dette er vigtigt for at undgå mange alt for små gulerødder – særligt de tidlige gulerødder har brug for plads, da de vokser hurtigere end de sene.
Er der meget kvikgræs i jorden, skal man ikke dyrke gulerødder – det er meget svært at luge væk pga. den lille afstand mellem planterne. 

Vanding i tørre somre er meget vigtigt.
Vandmangel kan gøre gulerødderne bitre i smagen, og kan få rødderne til at sprække, når der endelig kommer vand.

HØST
Sommergulerødder høstes, når de er 1½ – 2 cm i diameter.

Til opbevaring: Gulerødderne vokser, så længe de er spidse i enden. Når de er afrundede er de klar til at høste.
De tåler let nattefrost, når de står i jorden. Det er bedst at lade dem stå så længe som muligt – ca. starten af november.

Høstmetode: Rødderne graves op med greb og toppen brækkes af. Det er vigtigt, at der ikke sidder blade tilbage, da de vil rådne på lageret.
Om efteråret er gulerødderne meget saftspændte – de skal håndteres forsigtigt, så de ikke sprækker.