Hvidløg

For at få de bedste hvidløg skal de sættes i efteråret i god tid, inden nattefrosten sætter ind, så de kan nå at etablere et godt rodsystem. Løgene skal helst ikke være spiret, når de sættes.

Lægges i oktober i 5-7 cm dybde med 10-12 cm afstand, 4 rækker med 25 cm afstand.
De skal helst nå at spire, inden frosten sætter ind. Derefter går de ‘i dvale’, og når varmen vender tilbage i foråret, har de delt sig i fed, og den egentlige vækst begynder.

Når væksten begynder tidligt i foråret gødes de med kompost. Senest april, da kraften ellers ikke når at gavne løget, men giver store blade i stedet.
Nogle af løgene sætter en blomst (topløg) på en snoet stængel. Hvis topløgene ikke skal bruges til formering, skal blomsten fjernes, da den hæmmer hvidløgets vækst.

Hvidløg, som ikke er blevet høstet, vil spire i jorden året efter. Er der flere fed i hvidløget, vil hvert fed spire om foråret, og man kan tage klumpen op og plante de enkelte spirede fed ud, som bliver til enkeltfeds-hvidløg.

HØST
Hvidløg er høstklare, når stænglen bliver tynd og ikke er saftspændt. Tjek nogle stykker, inden alle løgene høstes.
Hvidløg har stor tilvækst i de sidste uger inden de er høstklare, så vent til de er færdige. Men venter man for længe med at høste, kan det yderste dæklag blive ødelagt, og man risikerer råd i løgene.

TØRRING
Hvidløg skal ligge tørt og luftigt i min. 3-4 uger. De skal ligge spredt og enkeltvis for at undgå at de rådner. Inden endelig opbevaring kan man så fjerne det yderste lag dækblade med jord på.
Opbevares bedst ved 10-15 gr. – så undgår man, at de spirer om foråret.