Medlemskab

Prisen for at være med i Fælleshaven er i 2021: voksne 850,- kr., børn 0-2 år gratis, 3-12 år 100,- kr., hjemmeboende børn fra 13 år 250,- kr. for et års medlemskab. Skæringsdato for alder er den 1. marts. Kontingentet går til jordleje, frø, planter, læggekartofler, redskaber, værktøj, div. materialer som fiberdug, maskinel jordbehandling, vanding og vedligeholdelse.

Der er desuden et indskud på 300,- kr. pr. voksent medlem i haven. Indskuddet blev indført for at skaffe penge til at etablere vand i haven, og går desuden til at opretholde de værdier haven ejer. Indskuddet tilbagebetales delvist, hvis man melder sig ud af haven inden for de første 3 år.

For urteplukkere er prisen for 2021 350 kr. for hele sæsonen. Her kan man blive skrevet op til venteliste, da vi som regel har mange, der gerne vil være med.

Ingen tjener på Fælleshaven, ligesom vi ikke modtager nogen form for økonomisk støtte udefra.

Medlemskabet betales med første halvdel primo april (men meget gerne det hele!) og anden halvdel primo maj. Nye medlemmer betaler selvfølgelig tidligst ved indmeldelse. Beløbet indsættes i Merkur Bank reg.nr. 8401 kontonr. 1127341.

Som medlem forventes det, at man deltager i fælles de arbejdsdage, og man skal regne med i gennemsnit 2-3 timers ugentligt arbejde i sæsonen.

Ønsker man at blive medlem skal man kontakte Jens på jensjpm@gmail.com  tlf.2326 7859 . Plukkekort til urtehaven har pt. venteliste, men den ændrer sig hvert år.