Havens organisering

Fælleshaven er organiseret i arbejdsgrupperne, styregruppen, fællesmødet, bestyrelsen og generalforsamlingen.

Hvert voksent medlem har ansvaret for ét bed. Par er i princippet begge medlem, også selv om kun den ene ønsker at arbejde i haven og har således ansvaret for to bede – der skal jo dyrkes flere grønsager til et par end til en enlig. Men ved de øvrige arbejdsopgaver i haven er par ikke forpligtet til at møde med mere end én voksen.

Alle familier er med i en arbejdsgruppe med hvert deres ansvarsområde. Grupperne mødes en gang om ugen på en aftalt arbejdsdag for at arbejde sammen, eller som minimum en halv time for at koordinere og planlægge arbejdet. Man hjælpes ad i gruppen med større opgaver som plantning af afgrøder og udtynding af gulerødder, og selvfølgelig udenomsopgaven.

Man skal regne med at arbejde mindst 2-3 timer om ugen i gennemsnit i sæsonen, der løber fra marts og slutter i oktober. Hver gruppe har en kontaktperson, samt et medlem i styregruppen. Alle, der ønsker det, kan i øvrigt deltage i Styregruppens arbejde.

Gruppe 1 står for urtehaven øverst i haven, har de længste bede i haven, de mest besværlige afgrøder og har ingen udenomsopgave.

Gruppe 2 har de øverste bede efter urtehaven. Gruppen står for lageret i den nedgravede togvogn, som er vores jordkælder, de styrer vanding i tørre perioder og holder orden i togvognen, som er vores redskabsskur.

Gruppe 3 har de næste bede i rækken og passer vores kompost, som vi bruger til at gøde haven med i det tidlige forår.

Gruppe 4 passer bær som brombær, holder rent rundt om Domerne og sørger desuden for at slå vores græsarealer.

Gruppe 5 passer vores Domer (drivhus) og afgrøderne i domerne (minus udplantningsplanterne). Desuden sørger de for reparation og vedligeholdelse af domer og drivbænke. Gruppen har de næstnederste bede.

Gruppe 6 laver udplantningsplanter til haven i Domen og vores drivbænke og har havens korteste (men fugtigste) bede nederst i haven.

Arbejdsdelingen er lavet, så de korte bede har en stor udenomsopgave, og de lange bede har en mindre eller ingen udenomsopgave.

Som nyt medlem i Fælleshaven kommer man ind i den eller de grupper, der mangler et medlem. Man kan så senere flytte gruppe, hvis man vil og der bliver en ledig plads i en anden gruppe.

Vi har som hovedregel det samme bed år efter år, og vi får alligevel forskellige afgrøder at passe, fordi vi dyrker i skifter på 4 eller 5 bede. Som hovedregel er der kun én afgrøde i hvert bed, enkelte bede har dog to afgrøder, og i urtehaven er der mange forskellige urter pr. bed. Man skal også passe den gang ved ens bed, der vender ned mod søen – der må ingen ukrudt være i gangen. Herudover skal man sørge for, at én meter jord for bed-enderne er ryddet.

Vi betaler os fra at få bedene behandlet maskinelt efterår efter høst og forår inden plantning og såning. Vores maskinmand hedder Peter, og når han har kørt bedene om foråret, er de lige til at plante og så i, og vi slipper for det hårdeste arbejde. Da Peter er økologisk landmand, er det ofte ham vi spørger til råds, når der er noget, vi er i tvivl om.

På fælles arbejdsdage arbejder hele haven sammen om at løse de største opgaver i Fælleshaven. Det er f.eks. at køre kompost på bedene i det tidlige forår, oprydning efter vinteren, plantning af porrer, høst og oprydning igen inden vinteren.

Styregruppen består af mindst ét medlem fra hver af de 6 arbejdsgrupper, og tager sig af den daglige drift, planlægger fællesmøder, laver mark- og gødningsplaner, indkøber frø m.v. Alle, der har lyst, kan være medlem af Styregruppen.

Fællesmøder holdes, når styregruppen finder det nødvendigt, som regel en søndag formiddag i Fælleshaven og oftest i forbindelse med en fælles arbejdsdag. På fællesmødet koordineres arbejdsgruppernes arbejde, og der kan tages beslutninger vedrørende den daglige drift. Styregruppen og fællesmødet er øverste myndighed i det daglige.

Generalforsamlingen, der afholdes i februar, er øverste myndighed i de helt overordnede spørgsmål, og bestyrelsen tager sig af de løbende opgaver herunder.